Start O nas Kontakt Nowo¶ci i artykuły Zatrudnienie Linki Układ strony


Lista zamieników ułożona według oznaczeń

LCR P/N Corcom Schaffner Schurter Jiang li Radius power Qualtek Delta High & Low
080 Series                
LCR080-00101.00 1EEJ1,
1ED1,
1EEA1
FN9222-01/06 5110.01333.1 DL-1DZ2,
DL-1DZ210,
DL-1DZX
RP180-1-2.2 857-01/005 01DEEG3BM
01DEEG3QM
01SS1
LCR080-00301.00 3EEA1 FN9222-03/06 5110.03333.1 DL-3DZ2,
DL-3DZ210,
DL-3DZX
RP180-3-2.2 857-03/017 03DEEG3BM
03DEEG3QM
03SS1
LCR080-00601.00 6EEJ1,
6ED1,
6ED1C,
6EEA1
FN9222-06/06 5110.06333.1 DL-6DZ2,
DL-6DZ210,
DL-6DZX
RP180-6-2.2 857-06/027 06DEEG3BM
06DEEG3QM
06SS1
LCR080-00801.00     5110.08333.1         08SS1
LCR080-01001.00 10EEJ1,
10ED1,
10ED1C,
10EEA1
FN9222-10/06 5110.08333.1 DL-10DZ2,
DL-1DZ210,
DL-DZX,
DL-10DZB21
RP180-10-2.2 857-10/033 10DEEG3BM
10DEEG3QM
10SS1
LCR080-01501.00 15EEJ1,
15ED1
FN9222-15/06   DL-15DZ2,
DL-15DZX,
DL-15DZB2
RP180-15-2.2     15SS1
LCR080-02001.00 20EEJ1 FN9222R-20/06 C20F.0001   RP180-20-2.2      
LCR080-02002.00                
                 
LCR080M-00101.00 1EAH1,
1EEB1
FN9222B-01/06 5110.01333.3         01SS1A
LCR080M-00301.00 3EAH1,
3EEB1
FN9222B-03/06 5110.03333.3         03SS1A
LCR080M-00601.00 6EAH1,
6EEB1
FN9222B-06/06 5110.06333.3         06SS1A
LCR080M-00801.00     5110.08333.3         8SS1A
LCR080M-01001.03 10EAH1,
10EEB1
FN9222B-10/06 5110.08333.3         10SS1A
LCR080M-01501.00   FN9222B-15/06           15SS1A
LCR080M-02001.00   FN9222B-20/06 C20F.0002          
LCR080M-02002.00                
LCR P/N Corcom Schaffner Schurter Jiang li Radius power Qualtek Delta High & Low
081 Series                
LCR081-00101.00 1EEG1-1 FN261-01/06 4301.6011 DL-1DZ2R   860-02/001   01SS3-S/1
LCR081-00301.00 3EEG1-1 FN261-04/06 4301.6013 DL-3DZ2R   860-04/001   03SS3-S/1
LCR081-00601.00 6EEG1-1 FN261-06/06 4301.6014 DL-6DZ2R   860-06/001   06SS3-S/1
LCR081-01001.00   FN261-10/06 4301.6015 DL-10DZ2R              10SS3-S/1
                 
LCR081M-00101.00   FN261B-01/06            
LCR081M-00301.00   FN261B-04/06            
LCR081M-00601.00   FN261B-06/06 4301.5217          
LCR081M-01001.00   FN261B-10/06            
LCR P/N Corcom Schaffner Schurter Jiang li Radius power Qualtek Delta High & Low
082 Series                
LCR082-00101.00   FN281-01/06   DL-1DZ2KR   880-01/004 01AB2S 01SS6-AS/1
LCR082 -00301.00   FN281-04/06   DL-3DZ2KR   880-03/005 03AB2S 03SS6-AS/1
LCR082 -00601.00   FN281-06/06   DL-6DZ2KR   880-06/006 06AB2S 06SS6-AS/1
LCR082 -01001.00   FN281-10/06   DL-10DZ2KR       10SS6-AS/1
                 
LCR082M-00101.00   FN281B-01/06           01SS6A/1
LCR082M-00301.00   FN281B-04/06           03SS6A/1
LCR082M-00601.00   FN281B-06/06           06SS6A/1
LCR082M-01001.00   FN281B-10/06           10SS6A/1
LCR P/N Corcom Schaffner Schurter Jiang li Radius power Qualtek Delta High & Low
083 Series                
LCR083-00101.00 1EEG1-2 FN9260-01/06 4301.6001         01SS3-S/2
LCR083 -00301.00 3EEG1-2 FN9260-04/06 4301.6003         03SS3-S/2
LCR083 -00601.00 6EEG1-2 FN9260-06/06 4301.6004         06SS3-S/2
LCR083 -01001.00   FN9260-10/06 4301.6005         10SS3-S/2
                 
LCR083M-00101.00   FN9260B-01/06 4301.6201       02BEEG3FM  
LCR083M-00301.00   FN9260B-04/06 4301.6205       04BEEG3FM  
LCR083M-00601.00   FN9260B-06/06 4301.5217       06BEEG3FM  
LCR083M-01001.00   FN9260B-10/06 4301.5209          
LCR P/N Corcom Schaffner Schurter Jiang li Radius power Qualtek Delta High & Low
084 Series                
LCR084-00101.00   FN282-01/06   DL-1DZ2KR/2   880-01/001 01AB2D 01SS6-AS/2
LCR084 -00301.00   FN282-04/06   DL-3DZ2KR/2   880-03/002 03AB2D 03SS6-AS/2
LCR084 -00601.00   FN282-06/06   DL-6DZ2KR/2   880-06/003 06AB2D 06SS6-AS/2
LCR084 -01001.00   FN282-10/06   DL-10DZ2KR/2       10SS6-AS/2
                 
LCR084M-00101.00   FN282B-01/06           01SS6A/2
LCR084M-00301.00   FN282B-04/06           03SS6A/2
LCR084M-00601.00   FN282B-06/06           06SS6A/2
LCR084M-01001.00   FN282B-10/06           10SS6A/2
LCR P/N Corcom Schaffner Schurter Jiang li Radius power Qualtek Delta High & Low
090 Series                
LCR090-00101.00 1VB FN2010-01/06 5500.2026 DL-1D31,
DL-1DX13
RP100-3-5.5     01SS4-1AA1,
01SS4-1AB1,
01SS4-1AA2,
01SS4-1AA3,
01SS4-1AG1
LCR090-00301.00 3VB FN2010-03/06 5500.2028 DL-3D1,
DL-3D3,
DL-3DX31
RP100-3-5.5 851-03/003
& 851-03/004
  03SS4-1AA1,
03SS4-1AB1,
03SS4-1AA2,
03SS4-1AA3,
03SS4-1AG1
LCR090-00601.00 5VB FN2010-06/06 5500.2029 DL-6D3,
DL-6D11,
DL-6D3,
DL-6DX1
RP100-6-5.5 851-06/005
& 851-06/006
  06SS4-1AA1,
06SS4-1AB1,
06SS4-1AA2,
06SS4-1AA3,
06SS4-1AG1
LCR090-01001.00 10VB,
F4340-1
FN2010-10/06 5500.2030 DL-10DX1,
DL-10D36
RP100-10-5.5 851-10/007 & 851-10/009   10SS4-1AA1,
10SS4-1AB1,
10SS4-1AA2,
10SS4-1AA3,
10SS4-1AG1
LCR090-01501.00   FN2010-16/06            
LCR090-02001.00 20VB,
F4342-1
FN2010-20/06&08   DL-20DX11 RP105-20-5.5      
LCR090-02501.00                
LCR090-03001.00 30VB6 FN2010-30/08   DL-30D11 RP120-30-5.5      
LCR090-04001.00                
                 
                 
LCR090M-00101.00 1EB FN2010B-01/06 5500.2077       02DBAG5,
02DBAW5
 
LCR090M-00301.00 3EB FN2010B-03/06 5500.2079   RP100-3-2.2   03DBAG5,
03DBAW5
 
LCR090M-00601.00 5EB FN2010B-06/06 5500.2080   RP100-6-2.2   06DBW3S  
LCR090M-01001.00 10EB FN2010B-10/06 5500.2081   RP100-10-2.2   10DBAG5,
10DBAW5,
10DBAS5,
10DBDW3S
 
LCR090M-01501.00   FN2010B-16/06         16DBCG5,
16DBCW5B,
10DBCG5B
 
LCR090M-02001.00 20EB FN2010B-20/06&08     RP105-20-2.2   20DBAS5,
20DBCG5B,
10DBCS5B
 
LCR090M-02501.00                
LCR090M-03001.00   FN2010B-30/08         30DBCS5B  
LCR090M-04001.00                
LCR P/N Corcom Schaffner Schurter Jiang li Radius power Qualtek Delta High & Low
091 Series                
LCR091-00101.00 1VK1,
1EK1
    DL-1F3,
DL-1F31,
DL-1FX3
    02DKAG5,
02DKAW5
01SS4-1BA2,
01SS4-1BB1
LCR091-00301.00 3VK1,
3EK1
FN2310X-03-06   DL-3F3,
DL-3F31,
DL-3FX3
    03DKAG5,
03DKAW5
03SS4-1BA2,
03SS4-1BB1
LCR091-00601.00 5VK1,
5EK1
FN2310X-06-06 5500.2031 DL-6F1     05DKAG5,
05DKAW5
06SS4-1BA2,
06SS4-1BB1
LCR091-01001.00 10VK1,
10EK1,
10VK6
FN2310X-10-06 5500.2032 DL-10F1     10DKAG5,
10DKAW5,
10DKAS6
10SS4-1BA2,
10SS4-1BB1
LCR091-01501.00     5500.2033 DL-15F1     16DKCG5B,
16DKCW5B
15SS4-1BA2, 15SS4-1BB1
LCR091-02001.00 20VK1,
20EK1,
20VK6
FN2340Y-20-06&10 5500.2034 DL-20F1,
DL-20FX3
    20DKBG5,
20DKBS5,
20DKCS5B
20SS4-1BA2,
20SS4-1BB1
LCR091-02501.00       DL-25F1        
LCR091-03001.00 30VK6     DL-30F1     30DKCS5,
30DKCS5B
 
LCR091-04001.00 40VK6     DL-40F1,
DL-40FX3,
DL-40F3
       
                 
                 
LCR091M-00101.00                
LCR091M-00301.00 3EHZ1              
LCR091M-00601.00     5500.2072          
LCR091M-01001.00     5500.2073          
LCR091M-01501.00     5500.2074          
LCR091M-02001.00     5500.2076          
LCR091M-02501.00                
LCR091M-03001.00                
LCR091M-04001.00                
LCR P/N Corcom Schaffner Schurter Jiang li Radius power Qualtek Delta High & Low
092 Series                
LCR092 -00101.00 1VR1, FN2350Y-01/06     RP210-3-5.5   02DRCG5,         02DRCW5 01SS4-2DC1, 01SS4-2DC2
LCR092 -00301.00 3VR1 FN2350Y-03/06 5500.2043   RP210-10-5.5   03DRCG5,         03DRCW5 03SS4-2DC1, 03SS4-2DC2
LCR092 -00701.00     5500.2044 DL-8T1,                     DL-6T12,                            DL-6T1       06SS4-2DC1, 06SS4-2DC2
LCR092 -01001.03 10VR1,
10VR6
FN2350Y-10/06   DL-10T1,                        DL-10T11,                      DL-10T12 RP210-10-5.5   10DRCG5,          10DRCW5,          10DRCS5 10SS4-2DC1, 10SS4-2DC2
LCR092 -01501.00       DL-15T1     15DRCG5  
LCR092 -02001.00 20VR1&R6,
20VP1& P6
    DL-20T1 RP225-20-5.5   20DRCG5,
20DRCS5
 
LCR092 -03001.00 26VP6     DL-30T11        
                 
LCR092M-00101.00 1ER1 FN2350YB-01/06           01SS4A
LCR092M-00301.00 3ER1 FN2350YB-03/06           03SS4A
LCR092M-00701.00               06SS4A
LCR092M-01001.00 10ER1 FN2350YB-10/06           10SS4A
LCR092M-01501.00               15SS4A
LCR092M-02001.00 20ER1             20SS4A
LCR092M-03001.00               30SS4A
LCR P/N Corcom Schaffner Schurter Jiang li Radius power Qualtek Delta High & Low
094 Series                
LCR094 -00101.00   FN402-01/02   DL-1PC        
LCR094 -00201.00   FN402-2.5/02   DL-2PC        
LCR094 -00301.00   FN402-04/02   DL-3PC        
                 
                 
                 
LCR094M-00101.00 1EOP FN402B-01/02            
LCR094M -00201.00 3EOP FN402B-2.5/02            
LCR094M -00301.00 3EOP FN402B-04/02            
LCR P/N Corcom Schaffner Schurter Jiang li Radius power Qualtek Delta High & Low
095 Series                
LCR095 -01001.00       DL-10DT        
LCR095 -01601.00 F4338     DL-16DT        
LCR095 -01002.00                
LCR095 -01602.00                
                 
LCR095M-01001.00                
LCR095M-01601.00                
LCR095M-01002.00                
LCR095M-01602.00                
LCR P/N Corcom Schaffner Schurter Jiang li Radius power Qualtek Delta High & Low
096 Series                
LCR096-00501.00 N/A FN351-5/29 N/A          
LCR096-00701.00 N/A FN351-8/29       08TD21,
08TDS8
 
LCR096-01001.00 N/A N/A          
LCR096-01501.00 N/A FN351-16/29       16TD21,
16TDS8
 
LCR096-02001.00 N/A N/A          
LCR096-02501.00 N/A FN351-25/33       25TD21  
LCR096-03001.00 N/A N/A          
LCR096-03501.00 N/A FN351-36/33       36TDS8  
LCR096-04501.00 N/A FN351-50/33       50TDT2  
LCR096-06001.00 N/A FN351-64/33          
LCR096-07501.00 N/A FN351-80/33          
LCR096-09001.00 N/A N/A          
LCR096-10001.00 N/A FN351-110/35          
LCR096-12501.00   N/A          
LCR P/N Corcom Schaffner Schurter Jiang li Radius power Qualtek Delta High & Low
097 Series                
LCR097-00401.00 N/A FN251-4/07 N/A          
LCR097-00801.00 N/A FN251-8/07       08TDS4W4 10SS5-2BG2
LCR097-01601.00 N/A FN251-16/07         20SS5-2BG2
LCR097-02401.00 N/A FN251-24/07       24TDS4W4  
LCR P/N Corcom Schaffner Schurter Jiang li Radius power Qualtek Delta High & Low
098 Series                
LCR098-00701.00 N/A FN3258-7/44 N/A 7EB15/50 RP328-7      
LCR098-01601.00 N/A FN3258-16/44 16EB15/5- RP328-16      
LCR098-03001.00 N/A FN3258-30/33 30EB15/50 RP328-30      
LCR098-04201.00 N/A FN3258-42/33 42EB15/50 RP328-42      
LCR098-05501.00 N/A FN3258-55/34 55EB15/50 RP328-55      
LCR098-07501.00 N/A FN3258-75/34 75EB15/50 RP328-75      
LCR098-10001.00 N/A FN3258-100/35 100EB15/50 RP328-100      
LCR P/N Corcom Schaffner Schurter Jiang li Radius power Qualtek Delta High & Low
099 Series                
LCR099-01601.00 16AYA6-A &
16AYC10B
FN356-16 N/A       16TYT2  
LCR099-02501.00 25AYA6-A&
25AYC10B
FN356-25       25TYT2  
LCR099-03601.00 36AYA6-A&
36AYC10B
FN356-36       36TYT2  
LCR099-05001.00 50AYA6-A FN356-50       50TYT2  
LCR099-10001.00 110AYC10B FN356-100       100TYS10  
LCR P/N Corcom Schaffner Schurter Jiang li Radius power Qualtek Delta High & Low
057 Series                
057.03002.00       DL-2320A-B1-2        
057.06002.00       DL-2630A-B1-2        
057.03004.00       DL-4320A-B1-2        
057.06004.00       DL-4630A-B1-2